УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ, ПРЕДСТОИ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА САЙТА И ПРОДУКТИТЕ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА MICROLIFE!

Какво означава клас на точност на апаратите за кръвно налягане?

За оценка на точността на електронните апарати за кръвно налягане най-често се прилагат протоколите на Британското Хипертонично Общество (BHS ) и стандартите на американската Асоциация за съдействие в развитието на медицинска техника (AAMI). И по двата протокола се прави оценка, до каква степен резултатите от измервания с електронен апарат съответстват на „живачния стандарт” /еталонен уред работещ с живачен стълб/. Протоколите – това са описание на процедурата на измерването и оценяване на нейните резултати.

За да мине апаратът успешно изпитанията, е необходимо да получи оценка А или В по систолно и диастолно налягане в съответствие с критериите на BHS. За да получи оценка А, 60% от всички направени с електронен апарат измервания не трябва да се отличават от живачния стандарт повече от ±5мм живачен стълб; 85% трябва да влизат в границите ±10 мм живачен стълб и 95% - в границите ±15 мм живачен стълб. За оценка В, съответните стойности трябва да бъдат 50%, 75% и 90%.
Точността на систолното и диастолното налягане се определя поотделно, като оценките са от D до А (A е най-високата оценка). При получаване на оценка по-ниска от В, апаратът не може да се препоръча за използване от BHS.

Следващата таблица показва необходимите стойности при измерване за оценки А, В,С и D:

 

Абсолютна разлика между стандарт и тестван апарат
Процент на направените измервания

Оценка (Grade) Разлика 5% Разлика ≤ 10% Разлика ≤ 15%
A 60% 85% 95%
B 50% 75% 90%
C 40% 65% 80%
D По-ниски проценти от тези за оценка C

 

За получаване на оценката е необходимо и трите варианта на процентното съотношение да съответстват на посочените в таблицата.

 

Критериите за съответствие със стандартите на ААМI са: измерванията на тествания апарат не трябва да имат отклонения >5 мм живачен стълб или да имат стандартно отклонение >8мм живачен стълб.


Протоколът на BHS се счита за по-пълен в сравнение със стандартите на ААМI.
Европейският Съюз и международните организации на специалистите по хипертония настоятелно препоръчват производителите да правят независими изпитания и тествания на апаратите за кръвно налягане в съответствие с приетите стандарти. (освен проверка на точност при производство).