Телесна маса

Важни факти относно състава на тялото.

Много е важно да се знае състава на тялото на човека, за да можем да преценим здравословното състояние. Така че не само теглото, но и неговото качество се нуждае от определение, което означава разделяне на човешкото тяло на два основни компонента:

- Маса на тялото без тлъстини: кости, мускули, вътрешности, вода, органи, кръв
- Маса на телесните мазнини: мастни клетки

При еднакви условия на тегло, тези два вида маси имат различен обем.

Маса на телесните мазнини – какво е нормално?

Общата маса на телесните мазнини се изчислява като се събира основното количество мазнини (или първични мазнини) и допълнително натрупаната мазнина. Основното количество мазнини е необходимо за метаболизма, а известно количество допълнително натрупана мазнина, която теоретично е излишна, е необходима за тези, които извършват физически дейности. Следователно, нормалният процент на маса мазнини в теглото на човешкото тяло е приблизително 16% за мъжете и 27% за жените.

Добро състояние като цяло

За правилен контрол на идеалното тегло е важно да се сравнява не само теглото, но и процента телесни мазнини и процента телесни течности по време на отслабване.

Процентът на телесните течности е важна индикация за доброто състояние на човек като цяло, тъй като водата е единственият най-важен компонент на телесното тегло и представлява повече от половината (около 60%) от общото тегло.

С повишаване на мастните отлагания, прекалено пълните хора имат по-нисък процент телесна течност отколкото слабите хора. Процентът телесна вода е цялостно съставна цифра, така че под 40% нормално ще се счита за прекалено нисък, а над 70% за прекалено висок.

Качество на живота – Състав на тялото

Точното познаване на състава на тялото (изчисляване на телесната маса без мазнини, маса на телесните мазнини и общото съдържание на телесна вода), позволява правилно да се прецени излишното количество мазнини и в същото време да се определи препоръчваното тегло, като функция на хранителния режим на човека.

Освен това, познаването на състава на тялото ни позволява да комбинираме правилно хранене и физическа дейност, за да подобрим качеството си на живот, да подпомогнем здравето и да предотвратим патологиите. Тези персонални везни Ви позволяват да изчислите състава на тялото и автоматично да изчислите процента телесни мазнини и вода в съотношение с височина, пол и възраст.

Отслабване Вода Воден баланс Водата при диета Затлъстяване
Copyright © 2021 - Microlife България. Всички права са запазени.