Microlife BP W100 – най-точен апарат за китка в света!

Апаратът Microlife BP W100 – най-точният апарат за китка в света! Microlife BP W100 успешно премина изпитания едновременно на два водещи изследователски института - Британското Хипертонично Общество (BHS) и Европейското Общество за Хипертония (ESH). По резултатите от теста BHS апаратът Microlife получи най-висок клас на точност А/А – досега такава точност не е достигал нито един апарат за китка. Изпитанията на апарата бяха проведени под ръководството на известния учен, член на Европейското Общество за Хипертония, Паоло Паланти (Отделение по клинична медицина на Университета в град Падуа, Италия). Точността на апарата бе тествана върху група от 85 пациента, в съответствие с изискванията едновременно на два изследователски протокола - ESH и BHS. Апаратът беше изпитан върху пациенти в различни възрастови групи с ниско, средно и повишено артериално налягане. Апаратът Microlife BP W100 показа висока точност на измерване при пациенти с най-различно ниво на артериално налягане. Отсъствието на възрастови ограничения за точността на апарата трябва дебело да се подчертае. Съгласно стандартите на изследователските протоколи, точността на апарати бе проверена при пациенти с възрастов диапазон от 30 до 75 г. Провежданите по-рано изследвания поставяха под съмнение точността на апаратите, измерващи артериалното налягане на китка. Това беше свързано както с несъвършенството на самите апарати за китка, така и с обективната разлика на измерване на артериалното налягане на раменната и лъчевата артерии. В течение на много години производителите се стремяха да създадат алгоритъм на измерване, с помощта на който апаратът за китка да осигури същата точност, като апарата, измерващ налягането над лакът. Само компанията Микролайф успя да разработи апарат за китка, точността на който достига максималните показатели. Разработките на Microlife позволиха да се направи качествен скок в технологиите за измерване на артериалното налягане. Апаратът Microlife

Copyright © 2021 - Microlife България. Всички права са запазени.