ПРОМОЦИЯ! Само през май 2016 купете апарат за кръвно налягане Microlife ВР А 200 на специална цена 129 лв.

Повече информация може да получите и чрез нашата Facebook страница  https://www.facebook.com/MicrolifeBulgaria/ , на email office_sofia@microlife.bg или на тел. 0800 150 33 (безплатно от фиксирани телефони в цялата страна) за адресите на всички аптеки, участващи в промоционалната кампания на Microlife.

Защо автоматичен апарат ВР А200 Microlife?

Microlife BP A200 има патентована технология PAD, която позволява МЕДИЦИНСКИ ТОЧНО измерване на кръвното налягане и предупреждава за наличие на аритмия по време на измерване! Ранното откриване на сърдечна аритмия има огромно значение за здравето и само при точното и диагностициране е възможно правилно лечение. Честата проява на аритмия по време на измерване със ВР А 200 Microlife е сигурен знак, че трябва да обърнете внимание на Вашето състояние и да посетите лекар.

СЗО препоръчва по време на медицински преглед кръвното налягане да бъде измерено два пъти един след друг. Ако има голяма разлика между двата резултата, лекаря трябва да направи трето контролно измерване. ВР А200 Microlife притежава патентована технология МАМ, съобразена с признатите правила на СЗО. Чрез нея апарата извършва три последователни, независими едно от друго, успешни измервания на кръвно налягане и в края дава реален и точен резултат в домашни условия.

Microlife BP A200 дава медицински точен резултат при всяко състояние

Съгласно протоколите на Британската лига по хипертония (BHS), като независим  и общопризнат световен орган, Microlife BP A200 притежава най - висока клинична точност както при систолично, така и при диастоличното налягане на кръвно налагане.

Този апарат е клинично тестван и включен в световния списък с апарати с най - висок клас на точност А/А.

Правилният избор на апарат за измерване на кръвно налягане може да спаси живота Ви!

Кликнете тук , за да прочетете повече за автоматичен апарат ВР А200 Microlife

Copyright © 2021 - Microlife България. Всички права са запазени.