Microlife ВР А130 – единствен на пазара апарат, предназначен за незрящи хора!

На 16 септември 2009 година в сградата на Община Пловдив се състоя връчването на 100 апарата Microlife модел ВР А130 за измерване на кръвно налягане, предназначени специално за слабо зрящи и незрящи хора на преференциална цена. Това е единствен по рода си апарат на пазара, позволяващ на хора в неравностойно положение да следят за своето здраве без помощта на зрящ човек. Пред многото журналисти и заинтересовани лица бяха демонстрирани възможностите на апарата.

Уникалният апарат Microlife „говори” на 6 езика – английски, руски, немски, френски, испански и полски, като потребителят сам избира предпочитания от него работен език.

Апаратът е автоматичен, поради което използването му от незрящи хора е изключително лесно: необходимо е поставяне на маншета и включване на апарата, което става с натискане само на един бутон, а след приключване на измерването, приятен женски глас съобщава стойностите на кръвното налягане и пулса. В този апарат са приложени патентованите единствено от Microlife технологии MAM и PAD, нямащи аналози в света и позволяващи едновременно отчитане на артериалното налягане и наличието на аритмия на пулса.

Апаратът Microlife е не просто апарат за измерване на артериално налягане, а цяла лаборатория, включваща в себе си най-новите компютърни и медицински технологии, което позволява направените измервания да са с изключителна точност.

Както и всички изделия на Microlife , апаратът е преминал успешно клинични изпитания по протокол на Британското Хипертонично Общество (BHS) и е получил най-висока оценка за точност на измерванията – клас А/А, с други думи, измерването с тези апарати е толкова точно, колкото и при лекаря!

Националният център за рехабилитация на слепите е поел ангажимент да издаде инструкция за ползване на апарата на брайлов шрифт, а също така да обучи всички незрящи, закупили апарата, как правилно да работят с него.
В клубовете на териториалните организации от пловдивския регион ще бъде предоставен по един такъв апарат за ползване от незрящи хора, които не са имали възможност да си го закупят.

Разработките на компания Microlife позволяват на незрящ човек напълно самостоятелно да проверява състоянието на кръвното си налягане и пулса!

Copyright © 2021 - Microlife България. Всички права са запазени.