Microlife ПРОСЛУША 2280 СЪРЦА от цяла България и откри предсърдно мъждене на 90 от тях.

Microlife, Българска Лига по Хипертония, Български Червен Кръст, Българското Нефрологично Дружество и АСМБ обединиха усилия и работиха съвместно за повишаване информираността на хората в България за значението на високото кръвно налягане, като рисков фактор за възникване на бъбречни, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови усложнения.

Социалната кампания се проведе в рамките на 11 български града.

На достъпни публични места бяха разположени  пунктове на Българска Лига по Хипертония, където гражданите измерваха кръвното си налягане с апарат ВР А200 Afib на Microlife и се информираха по проблемите на артериалната хипертония, предсърдното мъждене и бъбречни, сърдечно - съдови и мозъчно - съдови усложнения, с възможност за квалифицирани консултации от националните координатори на кампанията.

За 10 - та поредна година Българска Лига по Хипертония и Самоконтрол ООД като официален вносител на Microlife за България призоваха хората да измерват редовно и точно кръвното си налягане и да се занимават с профилактиката и самоконтрол!

С отбелязването на Световния ден на хипертонията, националната кампания на Българска Лига по Хипертония и Microlife осигуриха информираност на населението в по – голям брой градове за възможностите за предотвратяване на мозъчните инсулти и сърдечно - съдовите усложнения, причинени от високото кръвно налягане.

Актуалните данни, които събра от представително изследване на 2280 души за здравословното състояние, навици и лечение на българина, Българска Лига по Хипертония официално ще представи пред Международното дружество по хипертония.

Националната кампания осигури на 2280 души свободен и безплатен достъп до медицинска техника, с единствена в света AFIB технология за откриване на предсърдно мъждене.

90 души за първи път разбраха, че страдат от предсърдно мъждене!

90 души могат да спасят живота си, благодарение на Afib технология Microlife!

Гордеем се с резултатите от нашата сърдечна мисия!

Copyright © 2024 - Microlife България. Всички права са запазени.