Живачните апарати вече са минало, идва ред на нови устройства с нови технологични възможности

Каролина Денчева, магистър – фармацевт, Аптека Каролина,  гр. Павликени

С удовлетворение констатирам, че интересът към автоматични апарати за кръвно налягане Microlife непрекъснато нараства. Те дават възможност за бърза и лесна мини електрокардиограма, която сигнализира за нарушения в сърдечния ритъм успоредно с измерването на кръвното налягане. Живачните апарати вече са минало, идва ред на нови устройства с нови технологични възможности. Добре известно е, че  предсърдното мъждене е една много опасна аритмия, която ако остане неразпозната и нелекувана, води до мозъчен инсулт. Тази опасност може да бъде предотвратена, ако стойностите на кръвното налягане се следят редовно в домашни условия, а заедно с тях   - и сърдечния ритъм.

Аптеката, в която работя е моя собствена, в нея често идват млади мъже и жени, които проявяват жив интерес към новостите и желание да се възползват от техните предимства. Динамиката и стресът са факт, както е факт и желанието на повечето наши клиенти да намерят ефективни начини за превенция на заболяванията. Смятам, че аптеките са много подходящо място за акции с безплатно измерване на кръвното налягане, защото често забързани във всекидневието си, хората усещат неразположение и тогава спокойно могат да влязат в аптеката, за да  получат такава медицинска грижа. В последно време се убеждавам все повече, че това е една възможност от която хората, и особено тези  в активна трудоспособна възраст, се възползват с желание. В конкретния случай за  AFIB -технологията ще подчертая, че предимствата й са очевидни и хората ги оценяват. Възможността за три измервания, удобния маншет, съхраняването в паметта на стойностите на 200 измервания, наличието на 5-годишна поддръжка в сервиз близо до населеното място – всичко това улеснява и пести време, а то е скъпо, особено за работещите.

Copyright © 2021 - Microlife България. Всички права са запазени.