Интервенционалното лечение на сърдечно-съдовите заболявания все по-често става метод на първи избор

Доц. Васил Велчев, кардиолог в столичната УМБАЛ „Св. Анна“

ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО - СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВСЕ ПО - ЧЕСТО СТАВА МЕТОД НА ПЪРВИ ИЗБОР

Увеличава се броят на хората, които идват при кардиолога с точна информация за стойностите на кръвното си налягане, споделя един от най-добрите ни специалисти по заболявания на сърцето .

Доц. Велчев, Вие сте сред най - утвърдените наши специалисти в областта на ендоваскуларното лечение, от няколко дни Вие и колегите Ви се радвате на ново изключително модерно невроендоваскуларно отделение. Късмет или предизвикателство за Вас е това?

Предизвикателство, преди всичко. Вярно е, че работим с най-ново поколение ангиографска техника, вярно е и това, че имаме подготвени екипи и много добра координация. Този факт ни дава значително предимство, но най-вече гарантира навременно и възможно най-адекватно лечение на пациенти с тежки мозъчни инциденти

В същото време ще добавя, че моделът, който ще се утвърди , ще бъде прилаган и в другите големи центрове за интервенционално лечение, които започват да се изграждат у нас. Естествено, трябва да мине време и да натрупаме повече опит, но началото е поставено и то е успешно.

Преди по-малко от месец  Вашият екип оповести още една добра новина   - лекувахте с интервенционална процедура двама възрастни пациенти с предсърдно мъждене. Добре известно е, че тази тежка сърдечна аритимия носи сериозен риск от възникване на мозъчен инсулт. Моля да разкажете малко по-подробно за вашия метод.

Процедурата представлява запушване на ухото на лявото предсърдие, извършва се през вената на крака. Доказано е, че най-честата локализация на възникване на предсърдното мъждене се намира в тази анатомична област, знае се, също така, че 20% от емболите идват точно от ухото на лявото предсърдие. При пациенти, които имат противопоказания за лекарствено лечение – антикоагулантно например, защото то ги изправя пред висок риск от кървене, тази интервенция се оказва по-подходяща. Болните, които лекувахме по този метод бяха мъж, с ангиологичен проблем, насочен към нас от кардиолог, и жена, насочена към нас от невролог, поради прекаран хеморагичен инсулт.

С удовлетворение мога да споделя, че лечението, което им проведохме, даде много добър резултат.

Не е тайна, че артериалната хипертония е най-разпространеното социално - значимо заболяване, което е причина хиляди пациенти да търсят помощ от кардиолог и да остават на болнично лечение поради последиците от недобре контролираното кръвно налягане. Какво е вашето впечатление -  промени ли през последните години манталитетът на хората, свикна ли българинът да проследява стойностите на налягането си и да бъде отговорен към здравето си?

Да, категорично промяна в нагласата на българина има. При нас все по - често идват хора, които ни показват попълнен дневник с измерените стойности на налягането си. Все повече пациенти си купуват апарати и ги използват редовно в дома си. Като цяло тази практика трябва да се поощрява и хората да бъдат насърчавани да имат качествени и клинично тествани апарати по домовете си и да ги използват за себе си и за цялото си семейство.

Тъй като вече засегнахме темата за предсърдното мъждене и сериозните опасности, които крие то, нека не пропускаме и факта, че вече и у нас нараства популярността на апаратите за измерване на кръвното налягане с AFIB технология, които дават възможност за ранна детекция на тази аритмия. Какво е Вашето мнение – за препоръчване ли е тяхната употреба?

Да, разбира се. Фактът, че това опасно ритъмно нарушение може да се регистрира при рутинно измерване на налягането прави автоматичните апарати с AFIB технология много ценни! Технология AFIB е надеждна превенция от мозъчен инсулт и хората трябва да знаят за това.

Зимата е в разгара си. Имате ли някакви особени препоръки за хората с артериална хипертония и болните от сърдечно - съдови заболявания, прекаралите инфаркти и инсулти?

Важни са общовалидните правила – избягване на дълго пребиваване на студ и при ветровито време, топло облекло, подходящо хранене, редовен прием на лекарства според лекарското назначение. Искам да уточня, че през зимния сезон у нас по правило се  употребяват  повече солени, мазни и консервирани храни, а точно те трябва да се избягват. Дебело подчертавам, че консервираните храни трябва да бъдат изключени от менюто, заради високото съдържание на сол.

Нека да добавя и една препоръка, която много настоятелно отправям към пациентите си – ваксинирайте се против грип!  Знае се категорично, че през студения сезон грипът отнема повече човешки животи, отколкото инфарктите. Тази инфекция намалява съпротивителните сили на организма и опасността от нея не е за подценяване. Затова е препоръчителна навременната защита с ваксина. Що се отнася до хипертониците – те като че имат по - често проблеми през преходните сезони. Факт е обаче, че през зимата са застрашени, ако приемат много солена храна, както вече казах, ако не приемат правилно назначената им терапия и не следят стойностите на кръвното си налягане с точни и надеждни автоматични апарати.

И един последен въпрос – повиши ли се сензитивността на вашите колеги от периферията по отношение на възможностите за интервенционалната неврология и кардиологията, по - навреме ли насочват пациентите към структури като вашата?

​Бих казал, че в интервенционалното лечение сме свидетели на една „тиха революция“ в последните години. Назад в миналото остана времето, когато това беше една „бутикова област“. Все по-често  интервенционалните подходи стават метод на първи избор. И все по - често  ставаме свидетели на това как болни, изпратени при нас неподвижни и в тежко състояние, си тръгват само след ден - два сами, напълно възстановени и без последици. Колеги от цялата страна виждат тези резултати, оценяват новите възможности и ни се доверяват.

Доц. Васил Велчев е един от най - изявените наши интервенционални кардиолози с богат опит в коронарните и периферни интервенции, каротидното и бъбречното стентиране, електоркардиостимулацията. Въвел е метода на  алкохолната аблация  на септума при хипертрофична кардиомиопатия у нас. В продължение на няколко години  доц. Велчев беше председател на Дружеството на кардиолозите в България. Работи в УМБАЛ „Св.Анна“.

Copyright © 2021 - Microlife България. Всички права са запазени.