Увеличава се броят на младите, които се интересуват от здравето си

Резултатите от проучване, направено по време на национална здравна кампания за безплатно измерване на кръвното налягане в Световния ден за борба с хипертонията (17 май),  показват, че все повече млади хора се интересуват от здравето си. 21% от участвалите в анкетното проучване са млади хора на възраст между 20 и 50 г., които са изявили желание да се възползват от възможността за измерване на кръвното налягане и да получат здравна консултация.

Световният ден за борба с хипертонията беше отбелязан с национална здравна кампания за безплатно измерване на кръвното налягане в 11 града в страната. Инициативата се организира от Microlife България, Дружеството на кардиолозите в България, Българския червен кръст, Българската лига по хипертония, Асоциацията на студентите медици в България и Бьорингер Ингелхайм България, и се състоя под мотото „Артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдно мъждене“.

2226 граждани на София, Пловдив, Варна, Търговище, Добрич, Бургас, Русе, Плевен, Хасково, Стара Загора и Благоевград имаха възможността да се възползват от безплатно измерване на кръвното налягане с медицинска техника Microlife, притежаваща Afib технология, която засича наличието на предсърдно мъждене (най-често срещаният вид аритмия, която увеличава риска от инсулт). Желаещите бяха консултирани също така за здравни проблеми, свързани с хипертонията и предсърдното мъждене, кой е правилният начин за измерване на кръвното налягане и кога трябва да посетят медицински специалист. При 117 от проверилите си безплатно кръвното налягане е било засечено предсърдно мъждене, като 50 от тях за първи път са разбрали, че имат този проблем и че спешно трябва да посетят медицински специалист, преди да са получили животозастрашаващи усложнения.

Основни симптоми, подсказващи повишен риск от съдова катастрофа, са били наличие на повишено кръвно налягане, повишено пулсово налягане, сърдечната недостатъчност, клапна (особено митрална) стеноза и исхемична сърдечна болест, наличието на захарен диабет, хипертиреоидизъм, тежки инфекции, белодробна патология, сънна апнея, инсулт, генетична предразположеност, алкохолна злоупотреба и тютюнопушене.

Данните от скрининговите проучвания, направени на публични места на 17 май, показват повишен процент на контролирана хипертония и недостатъчен контрол на хипертонията при вече настъпили усложнения.

Официалното откриване на кампанията „Артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдно мъждене“ се състоя в София на площад „Света Неделя″ и по време на него проф. Арман Постаджиян, председател на Дружеството на кардиолозите в България, разкри защо здравният проблем „артериална хипертония“ е толкова значим: „Артериалната хипертония е най-честият рисков фактор, който отваря врати за други рискови фактори, и е една от основните причини за високата честота на сърдечно-съдовите заболявания. Последни данни показват, че в световен мащаб това заболяване засяга приблизително един милиард от населението. Това, което знаем за България, е, че между 30% и 40% от хората страдат от артериална хипетония, а това прави заболяването изключително значимо. Тази година кампанията е насочена към това пациентите да знаят стойностите на артериалното си налягане, да знаят правилните начини за измерванеро му. Едновременно с това целим да привлечем вниманието върху друг не по-малко важен проблем, а именно мозъчният инсулт, който при хипертониците е два пъти по-често срещан. Чрез инициативата се стремим да подпомогнем по-добрата детекция на това ритъмно нарушение и да направим така, че познанието на медицинските специалисти да срещне пациентите по правилния начин. По този начин, чрез по-добра информираност, бихме могли да намалим негативната тенденция при това заболяване.“

Артериалната хипертония или т.нар. „високо кръвно налягане“ настъпва, когато кръвта се движи в артериите под по-голямо налягане от нормалното и представлява най-честото сърдечно-съдово заболяване и най-значимият рисков фактор за други сърдечни и несърдечни усложнения. Тъй като първоначалните симптоми на хипертонията са съвсем леки, често заболяването се диагностицира едва в напреднал стадий, когато са нанесени тежки и трайни увреждания на организма. Поради тази причина хипертонията е наричана и "тихият убиец“.

Стойности на кръвното налягане под 120/80 се смятат за нормални, кръвно налягане под 140/90 се счита за "нормално високо" или "гранично". Кръвно налягане от 140/90 или по-високо се смята за хипертония. Затова е изключително важно хората да имат културата редовно да следят стойностите на кръвното си налягане и да посетят медицински специалист, ако показателите им не са в норма. Именно това е и целта на тазгодишната инициатива – профилактика на артериална хипертония и предсърдно мъждене с цел намаляване на заболеваемостта и смъртността и при тези две заболявания.

Copyright © 2024 - Microlife България. Всички права са запазени.