Предсърдното мъждене

Предсърдното мъждене е най-разпространеното нарушение на ритъма на сърцето. Неговото разпространение се повишава в зависимост от увеличаването на възрастта на населението. Предсърдното мъждене често е свързано с органичните заболявания на миокарда. Но при значителна част от пациентите трудно се откриват признаците на органичната патология на миокарда. Нарушаването на хемодинамиката и тромбоемболичните усложнения, свързани с предсърдното мъждене, водят до значително повишаване на заболяването, смъртност и стойност на медицинското обслужване.

Предсърдното мъждене е разновидност на надкамерната тахикардия, характеризираща се с некоординирана електрическа активност на предсърдията с последващо влошаване на тяхната съкращателна функция. На електрокардиографа, характерен признак за предсърдно мъждене е заместването на нормални зъбци Р с бързи осцилации или вълни на фибрилация. Честотата на съкращаване на камерите на сърцето при предсърдно мъждене зависи от електрофизиологичните свойства на предсърдно-камерния възел, нивото на активност на симпатичната и парасимпатичната нервна система, а също и на действията на лекарствените препарати.

Предсърдното мъждене е най-често срещаната в клиничната практика разновидност на аритмия, която води до 1/3 от хоспитализациите на пациенти с нарушен сърдечен ритъм.

Честотата на разпространение на предсърдното мъждене е приблизително 0,4% от общата популация и с възрастта се увеличава. Популационните изследвания са открили, че разпространението на заболяването е не по-малко от 1% при болни под 60-годишна възраст и над 6% при болни над 60 години.

Усложнения на предсърдното мъждене

Честотата на развитие на исхемичния инсулт при пациенти с предсърдно мъждене с неревматична етиология е около 5 % на година, което е от 2 до 7 пъти повече, отколкото при хора без него. Всеки шести инсулт е при болен от предсърдно мъждене.

Компания Microlife предлага апарат за измерване на кръвното налягане BP A200 AFIB, който диагностицира предсърдното мъждене и хипертонията.

Copyright © 2021 - Microlife България. Всички права са запазени.