Инхалациите – средство за минимизиране на страничните ефекти на лекарствата

Инхалация при хипертония, диабет, аритмия

Инхалацията е често прилагана при масовите респираторни заболявания и при първи признаци на настинка, грип и вируси. В сравнение със стандартните перорални медикаменти за лечение, тя има редица предимства. При вдишване, лекарството действа директно върху нужното място и дава високи концентрации от прилаганите лекарства. Следователно, инхалацията обикновено се свързва с висока белодробна ефикасност, в сравнение с пероралния прием на лекарствени вещества.

Перорално лечение или инхалационна терапия?

Основната цел на инхалационната терапия е да намали белодробните симптоми чрез облекчаване и/или предотвратяване на възпаление и стесняване на дихателните пътища. Инхалацията с лекарства предлага съществени ползи, в сравнение с техния стандартен прием. Ключово е, че при инхалационна терапия високите белодробни лекарствени концентрации могат да бъдат постигнати директно чрез доставяне на лекарството до целевия орган - белия дроб. В резултат на това, значително по-ниските инхалаторни дози могат да бъдат терапевтично еквивалентни или дори да превъзхождат по-високите дози на системно прилаганата терапия. Високите белодробни, но ниски системни концентрации на лекарства, дадени при вдишване, водят до висока белодробна ефикасност, като същевременно намаляват риска от странични ефекти.

Това означава, че за да се постигне една и съща ефективност на лечението, орално и венозно приложените лекарства оказват по-съществени нежелани реакции, в сравнение с лекарствата, доставени чрез инхалация. В допълнение към това, инхалационната терапия може да осигури по-бърз ефект в белия дроб, отколкото при другите начини за приемане на лекарствените вещества.

Лечението с инхалатор има по-бърз ефект

Обикновено се приема, че концентрацията на лекарството на мястото на неговото действие определя ефикасността му. В случай на инхалаторни лекарства за локално лечение, това трябва да означава, че постигнатите концентрации в белия дроб водят до ефикасност. Важно е обаче да се подчертае, че белите дробове не трябва да се разглеждат като един орган – той по-скоро е сложен орган с фина, разклонена архитектура и различни специализирани морфологични структури, включително провеждане на дихателни пътища, бронхиоли и алвеоли. Поради сложността на белия дроб, съществуват множество фармакокинетични процеси, които са специфични за белодробната среда и пътя на вдишване, което прави усвояването на стандартното лечение много по-сложно, отколкото при лекарствата, прилагани за друг вид заболявания.

Какви предимства имат инхалациите при хронично болните?

Copyright © 2021 - Microlife България. Всички права са запазени.