Технология AFIB Microlife

Контролирате два от най-основните рискови фактори за инсулт – високо кръвно и предсърдно мъждене.

Технология AFIB

Измервайки кръвното си налягане с апарат за кръвно Microlife с патентованата технология AFIB, извършвате и автоматично проследвяне за предсърдно мъждене. Този специфичен вид аритмия се смята за един от най-високо рисковите фактори за получаване на инсулт!

За момента Microlife са единствения производител на медицинска техника за домашна употреба, чийто апарат за кръвно паралелно с измерване на кръвно налягане може да засече наличието на предсърдно мъждене с точност, сравнима с ЕКГ.

Предсърдното мъждене (ПМ) увеличава риск от инсулт[1]. Приблизително 40% от пациентите с ПМ нямат симптоми[2], много от тях се диагностицират по случайност, когато са хоспитализирани по други причини[3], включително инсулт[4, 5].

Предсърдно мъждене

Предсърдно мъждене е неправилен сърдечен ритъм, който засяга предсърдията - горните кухини на сърцето. Вместо да са с нормален ритъм,те вибрират. По този начин кръвта не може да се изпомпи напълно. Остатъчната кръв се задържа и съсирва, което води до образуване на тромби.

Предсърдното мъждене, наричано още артериална фибрилация се открива по три начина - чрез измерване на пулса на китката (палпация), чрез електрокардиограма (ЕКГ) или при измерване на кръвно налягане с апарат с вградена AFIB-технология.

Първият метод е широко разпорстранен за първоначално установяване на този вид аритмия. Тъй като обаче честотата на пулса на лъчевата артерия е възможна грешка до 30% при диагностиката на предсърдното мъждене. Също така този метод не може да бъде ефективен при изследването на голям брой хора.

За основен метод за откриване на предсърдно мъждене се смята екектрокардиограмата - изследване с ЕКГ. При нея може да се проследят неравномерните трептения на сърцето. Този метод е изключитело прецизен и точен и притежава чувствителност до 90% и специфичност до 99%. Смята се, че процентът на неоткритите фибрилации е в обратна пропорционалност на този на чувствитлността. А специфичността на един метод е възможността да се минимизира грешно определение за наличието предсърдно мъждене.

Третият метод за ранно диагностициране на предсърдно мъждене е технологията AFIB, която се вгражда в апарат за кръвно за домашна употреба. голямото предимство на такъв тип технология е, че скрининга за предсърдно мъждене се случва по време на измерване на кръвното налягане и не изисква допълнителни усилия или техника. Също така, този вид аритмия е епизодичен и трудно може да бъде "уловен" при спорадични посещение при лекар. Докато регулярното измерване на кръвно налягане в домашни условия увеличава възможността предсърдното мъждене да бъде регистрирано в по-ранен стадий.

Как работи AFIB технологията?

Апаратите за кръвно налягане Microlife с вградена AFIB технология позволяват на пациентите да следят за предсърдно мъждене по време на обикновените измервания на кръвното налягане у дома, като се използва сложен алгоритъм. Ако по време на измерванията на кръвното налягане се установи наличие на предсърдно мъждене, се показва символът AFIB. Технологията AFIB е уникална патентована, чието разработване в направено съвместо с лекари. Microlife AFIB не поставя диагноза, но позволява самостоятелно да контролирате два рискови фактора за инсулт – високо кръвно налягане и предсърдно мъждене – главна причина за тромообразуване. Ако по време на измерване знакът за AFIB се покаже на екрана, то отивайки при лекар, за да задълбочен преглед и ЕКГ, пациентът предоставя важна информация, която да спомогне за успеха на лечението ви.

Предсърдното мъждене води до 5 пъти по-висок риск от инсулт и е отговорен за 20% от всички инсулти. Много хора нямат симптоми от ПМ и поради това остават недиагностицирани. Ранното откриване на ПМ, последвано от адекватно лечение, може да намали риска от инсулт с 68%.[6-8]

Клинични изпитания на AFIB технология

AFIB на Microllife открива предсърдното мъждене с висока точност (чувствителност 98%, специфичност 92%), както демонстрират многобройни изследвания в сравнение с ЕКГ.

Бр. пациенти Условия Среден възраст ПМ бр. (%) Друга аритмия бр. (%) Синус (бр.) Чувствителност (%) Специфичност (%)
Wiesel 2004[6] 450 Болница 69 53 (12) 1 396 100 92
Stergiou 2009[7] 73 Болница 71 27 (37) 23 23 100 89
Wiesel 2009[8] 405 Болница 73 93 (23) 64 248 97 89
Wiesel 2013 (Tripps)[9] 139 У дома 67 14 (10) n.s. 125 99* 93*
Oxford trial 2014[10] 999 ДКЦ 80 79 (8) n.s. 920 95 90
Wiesel 2014[11] 183 Болница 74 30 (15) n.s. 153 100 92
Gandolfo 2015[12] 207 Болница 78 38 (18.4) n.s. 169 90 99
Chan 2017[13] 2052 ДКЦ 68 24 (1.2) 156 1872 83 99
Chan 2017[14] 5969 ДКЦ 67 72 (1.2) 430 5467 81 99

Всички изпитания са направени в сравнение с ЕКГ-изследване (12-lead ECG) с изключение на маркираните, като маркировката «n.s.» означава отсъствие на тези данни, а знакът ' маркира сравнение с електрокардиограма

Клинично наблюдение в Oxford

Университетът Oxford, един от най-добрите в сферата на медицината в света, осъществил клинично наблюдение на произволен принцип между 1 000 пациенти на общопрактиващи лекари с цел да се определи най-добърият метод за скрининг на ПМ по време на прегледи в ДКЦ. Наблюдението показва, че най-адекватният метод е изпозване на апарат Microlife с технология AFIB, а апаратът с такава технология се препоръчва за използването в ДКЦ и от пациенти у дома.

Препоръчано от NICE

Британският Национален институт за опазване на здравето и усъвършенстване на медицинската помощ (NICE) официално препоръчва на всичките общопрактикуващи лекари във Великобритания да използват апарата в ежедневната си практика за измерване на кръвно налягане[15]

AFIB е първи избор за откриване на предсърдно мъждене - препоръки на лекари[15]

“Получените данни показват, че апаратът надеждно определя предсърдно мъждене и може да помогне за случайно откриване на ПМ при хора с високо КН при първичен преглед”
“Препоръчва се апаратът да се използва от хора с подозрение на хипертония и за скрининг или наблюдение на хора с хипертония в кабинетите в поликлиниките”

Апарати за измерване на кръвно налягане с технология AFIB

Референции
 1. Nichols M TN, Luengo-Fernandez R, Leal J, Gray A, Scarborough P, Rayner M European Cardiovascular Disease Statistics 2012. European Heart Network, Brussels, European Society of Cardiology, Sophia Antipolis 2012.
 2. Boriani G, Laroche C, Diemberger I, Fantecchi E, Popescu MI, Rasmussen LH et al.: Asymptomatic atrial fibrillation: clinical correlates, management, and outcomes in the EORP-AF Pilot General Registry. Am J Med 2015; 128:509-518 e502.
 3. Zoni-Berisso M, Lercari F, Carazza T, Domenicucci S: Epidemiology of atrial fibrillation: European perspective. Clin Epidemiol 2014; 6:213-220.
 4. Sanna T, Diener HC, Passman RS, Di Lazzaro V, Bernstein RA, Morillo CA et al.: Cryptogenic stroke and underlying atrial fibrillation. N Engl J Med 2014; 370:2478-2486.
 5. Gladstone DJ, Spring M, Dorian P, Panzov V, Thorpe KE, Hall J et al.: Atrial fibrillation in patients with cryptogenic stroke. N Engl J Med 2014; 370:2467-2477.
 6. Wiesel J, Wiesel D, Suri R, Messineo FC: The use of a modified sphygmomanometer to detect atrial fibrillation in outpatients. Pacing Clin Electrophysiol 2004; 27:639-643.
 7. Stergiou GS, Karpettas N, Protogerou A, Nasothimiou EG, Kyriakidis M: Diagnostic accuracy of a home blood pressure monitor to detect atrial fibrillation. J Hum Hypertens 2009; 23:654-658.
 8. Wiesel J, Fitzig L, Herschman Y, Messineo FC: Detection of atrial fibrillation using a modified microlife blood pressure monitor. Am J Hypertens 2009; 22:848-852.
 9. Wiesel J, Abraham S, Messineo FC: Screening for asymptomatic atrial fibrillation while monitoring the blood pressure at home: trial of regular versus irregular pulse for prevention of stroke (TRIPPS 2.0). Am J Cardiol 2013; 111:1598-1601.
 10. Kearley K, Selwood M, Van den Bruel A, Thompson M, Mant D, Hobbs FR et al.: Triage tests for identifying atrial fibrillation in primary care: a diagnostic accuracy study comparing single-lead ECG and modified BP monitors. BMJ Open 2014; 4:e004565.
 11. Wiesel J, Arbesfeld B, Schechter D: Comparison of the Microlife blood pressure monitor with the Omron blood pressure monitor for detecting atrial fibrillation. Am J Cardiol 2014; 114:1046-1048.
 12. Gandolfo C, Balestrino M, Bruno C, Finocchi C, Reale N: Validation of a simple method for atrial fibrillation screening in patients with stroke. Neurol Sci 2015; 36:1675-1678.
 13. Chan PH, Wong CK, Pun L, Wong YF, Wong MM, Chu DW et al.: Head-to-Head Comparison of the AliveCor Heart Monitor and Microlife WatchBP Office AFIB for Atrial Fibrillation Screening in a Primary Care Setting. Circulation 2017; 135:110-112.
 14. Chan PH, Wong CK, Pun L, Wong YF, Wong MM, Chu DW et al.: Diagnostic performance of an automatic blood pressure measurement device, Microlife WatchBP Home A, for atrial fibrillation screening in a real-world primary care setting. BMJ Open 2017; 7:e013685.
 15. NICE: WatchBP Home A for opportunistically detecting atrial fibrillation during diagnosis and monitoring of hypertension http://guidance.nice.org.uk/MTG13. 2013; Assessed 18 Aug. 2015.
Copyright © 2024 - Microlife България. Всички права са запазени.