Технология IMT на Microlife

По-комфортна и по-бързо процедура за измерване на кръвно налягане.

Технология IMT

IMT - Inflation Mode Technology – иновативната технология на Microlife осигурява бързо и точно измерване на кръвното налягане по време на напомпването на маншета.

Kак работи IMT?

За измерване стойностите на кръвното налягане повечето автоматични за измерване на кръвно налягане анализират пулсовите колебания по време на дефлация на маншета. Апаратите за кръвно налягане с IMT вече изследват пулсовите сигнали по време на надуване на маншета. Надуването протича гладко и бавно. Веднага след като бъдат записани всички необходими сигнали, въздухът в маншета се изпуска почти мигновенно и стойността на кръвното налягане се изписва, така че времето за измерване значително да се съкрати. В комбинация с деликатния процес на инфлация гарантира ново ниво на комфорт.

Измерване на кръвно налягане може да е болезнено за хора с голяма обиколка на ръката над лакътя или за тези с много високи стойности на кръвното налягане. Те имат най-голяма полза от тази нова технология.

Какви предимства получава ползвателят на апарата с IMT технология?

Апарати за измерване на кръвно налягане с технология IMT

Copyright © 2021 - Microlife България. Всички права са запазени.