Технология МАМ на Microlife

Медицински точни измервания.

Технология MAM

МАМ е патентована технология на Microlife за медицински точно измерване на кръвно налягане в домашни условия и при професионална употреба: с едно натискане на бутон апаратът прави 3 три последователни измервания, автоматично анализира получените данни и показва реален резултат на дисплея.

«МАМ технологията позволява бърза и точна характеризация на кръвното налягане»
Wilton A, De Greeff A , Shennan AH USING MICROLIFE MAM TECHNOLOGY; European Society of Hypertension, 16th Annual Meeting, Madrid, Spain, June 2006.

Kак работи MAM технологията?

Електронните апарати за измерване на кръвно налягане Microlife с технология МАМ имат бутон по страничната стена – с приплъзване на бутона апаратът се въвежда в режим на стандартно еднократно измерване, или в режим тройно измерване (МАМ). В режим МАМ апаратът прави автоматичен анализ на данните от 3 успешни независими едно от друго измервания за по-малко от 3 минути:

Защо MAM технология?

Кардиолозите и международните общества за борба хипертония препоръчват да се правят двe измервания последователно и да се взема средната стойност от тях. Ако обаче разликата между първото и второто измервания е прекалено голяма, лекарите съветват да се направи трето измерване, като резултатите от първото се игнорират.

Причините за разликата между резултатите от първо и второ измерване могат да са различни:

По тази причина и съгласно препоръките на кардиолози, апаратите за кръвно Microlife с MAM технология извършва три последователни измервания автоматично. Резултатите на измерванията се анализират за медицински точен резултат от измерването на кръвно налягане.

Какви медицински предимства получава ползвателят на апарат с МАМ технология?

Апарати за измерване на кръвно налягане с технология МАМ

Copyright © 2024 - Microlife България. Всички права са запазени.